2015 

 

Mars

 15km d'Esbly : 1h27min24 338e/422. Femme : 47e/90. SEF : 20e/37

 La Meldoise (7km) : 37min18   53eme/535

 Trail des Tranchées (circuit poilus) 24km : 3h10min20 301e/422. Femme : 32e/84. SEF : 19e/38

 Avril

 Trail du Tacot Briard (30km) : 3h24min20  221e/309. Femme : 24e/53. SEF : 8e/19

Mai

 Au pas de course contre le cancer (10km) : 55min46  44e/92. Femme : 9e/37. SEF : 5e/14

 L'Armentièroise (14km) : 1h16min43  118e/282. Femme : 14e/82. SEF : 7e/33

 Juin

 Trail des Lavoirs (28km) : 3h13min30  273e/509. Femme : 26e/95. SEF : 13e/38

 Juillet

 Courrissimeaux (10km) : 52min26  203e/284. Femme : 28e/65. SEF : 12e/30

 Aout

 Le Belier (27km) : 3h55min28  706e/815. Femme : 99e/143. SEF : 57e/80

 Trail du Cul d'Enfer (21km) : 2h25min46  503e/767. SEF : 19e/51

 Septembre

 La germinoise (14km) : 1h14min21  140e/217. Femme : 21e/57. SEF : 8e/19 

 L'impérial Trail de Fontainebleau (62km) : 8h58min26   205e/285 (20e femme/35)

 Octobre

 Semi Marathon Meaux : 1h52min56  761e/1397 (76e femme/309)

 Décembre

 Saintelyon (72km) : 10h41min09  3602e/5323. SEF : 104e/200

 


 


 

 2014

Octobre

Semi Marathon de Meaux 2h13min43 1030e/1246

Décembre

Trail de Senlis (14km) 1h26min15 361e/544